Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường

Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường

Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường

Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường

Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường
Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường
Bốc xếp Đức Thịnh
Chính sách Hỗ Trợ - Bồi Thường
Ngày đăng: 17/11/2023

  Cám ơn bạn đã truy cập vào website https://bocxepbinhduongdongnai.com/ của CÔNG TY BỐC XẾP ĐỨC THỊNH. Sau đây là chính sách bồi thường của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

  1. Trường hợp hỗ trợ bồi thường
  Trường hợp hàng hoá của khách hàng bị hư hỏng, thất lạc, mất mát do lỗi của Bốc Xếp Đức Thịnh trong quá trình vận chuyển.

  2. Tiến hành hỗ trợ bồi thường
  Bốc Xếp Đức Thịnh gửi văn bản xác nhận khoản tiền bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ thực hiện.
  - Khách hàng xác nhận thông tin số liệu bồi thường và ký xác nhận các chứng từ liên quan của Bốc Xếp Đức Thịnh.

  3. Miễn trách nhiệm bồi thường
  - Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn,…
  - Những trường hợp vận chuyển hàng hoá có khả năng tự huỷ hoại, tác động với nhau.
  - Những trường hợp vận chuyển giao nhận hàng hoá nhầm do lỗi của khách hàng.
  - Những trường hợp đã kiểm tra số lượng, tình trạng hàng hoá, ký biên bản xác nhận bàn giao.
  - Những trường hợp gián tiếp thiệt hại do giao nhận hàng hoá chậm từ việc các điều kiện giao thông đường bộ gây nên.

  4. Thời hạn bồi thường
  - Sau khi hai bên xác nhận được trách nhiệm và mức độ bồi thường thiệt hại. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp các hoá đơn đầy đủ có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.
  - Thời gian bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường.

  Zalo
  Hotline